ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΕΡΓΑ

Ξερόδημα
Ο φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 9,00 MWp βρίσκεται στη θέση «Ξερόδημα», του Δ. Ευρώτα, Π.Ε. Λακωνίας και αποτελείται από:
  • Πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου του οίκου Trina
  • Πάνελ πολυκρυσταλλικού πυριτίου του οίκου Sunpower
  • Αντιστροφείς Sungrow SG2500
  • Μετασχηματιστές ABB 2800 kVA
Ο σταθμός ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το Μάρτιο του 2018, ενώ η εκτιμώμενη ετήσια παραγωγή του ανέρχεται στις 14 GWh.