ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΑΡΙΒΑΛΔΗ 13 • 117 42 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 7473630
ΦΑΞ: 210 7799266
ΑΦΜ: 800826985, ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 142272901000
EMAIL: info@eren.com.gr