ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

ΑΚΤΙΝΑ ΣΚΑΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και διαθέτει ένα φωτοβολταϊκό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε λειτουργία, ισχύος 9,00 MWp, ο οποίος εντοπίζεται στην περιοχή Σκάλας Λακωνίας.

Μέσα από τη λειτουργία του, ο σταθμός παρέχει καθαρή ενέργεια στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας ικανή να καλύψει τις ετήσιες ενεργειακές ανάγκες σε περισσότερα από 3.000 νοικοκυριά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά 11.000 τόνους CO2.